zzp_ok

In loondienst of zzp’en?

Vraag
‘Ik werk als IT’er in loondienst bij een grote bedrijf, maar ik overweeg om voor mezelf te beginnen. Volgens mij houd ik dan van hetzelfde bruto-inkomen meer over.’
Antwoord
Je hebt als zelfstandige inderdaad allerlei belastingvoordelen. Je mag om te beginnen je inkomen verminderen met de mkb-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek en, als beginnend ondernemer, de startersaftrek. Dankzij deze aftrekposten verlaag je je inkomen en betaal je minder belasting. Om een idee te geven: als je in loondienst 50.000 euro per jaar verdient, betaal je ongeveer 34 procent van je bruto-inkomen aan inkomstenbelasting. Als je hetzelfde bedrag als startende zzp’er verdient (na aftrek van je kosten), betaal je maar 21 procent van je inkomen aan belasting.


Om in aanmerking te komen voor deze aftrekposten moet je wel een echte zelfstandige zijn en geen oproepkracht die eigenlijk maar voor één opdrachtgever werkt. Bij voorkeur bezit je een VAR-verklaring als ondernemer – de VAR-WUO (Winst Uit Onderneming). Je moet dan ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en een aanvraag doen bij de Belastingdienst.
Voor eigen rekening
Tegenover dit belastingvoordeel – in dit voorbeeld bedraagt dat 13 procentpunt van je bruto-inkomen – staan veel kostenposten die je als werknemer niet hebt. Je moet de zorgpremie, dan bedoel ik de Zvw-premie voor bijzondere zorg, zelf betalen. Als je in loondienst bent, betaalt jouw werkgever die. In cijfers: als je 50.000 euro per jaar verdient, betaal je als werknemer aan de Zvw-premie niets, maar als zzp’er bijna 2.000 euro oftewel 4 procent van je bruto-inkomen.
Andere extra lasten: je bouwt als zelfstandige niet automatisch pensioen op. Ruim 90 procent van de werknemers heeft een pensioenregeling. Meestal betaalt de werkgever minstens de helft van de pensioenpremie; als zzp’er kun je ook voor je pensioen sparen en/of beleggen, bijvoorbeeld met banksparen. De premie die je daarvoor betaalt, is weliswaar aftrekbaar voor de belasting, maar je betaalt die wel helemaal zelf. Reken voor een goed pensioen op zeker 15 procent van je bruto-inkomen.
“Voor een verzekering tegen ziekte betaal je je als zzp’er blauw”
Verder heb je als werknemer een – tijdelijk – vangnet als je ziek wordt. Je kunt je daar ook als zzp’er wel tegen verzekeren, maar dan betaal je je blauw. Reken op 10 procent van je bruto-inkomen voor een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alternatief is een goedkoper zogeheten broodfonds; maar ook dan ben je alleen maar tijdelijk gedekt tegen ziekte. Tegen werkloosheid kun je je als zelfstandige helemaal niet verzekeren. Laten we het nadeel daarvan bescheiden schatten op nog eens 5 procent van je inkomen.
“Ondernemen is lucratief als je niet hecht aan verzekeringen en pensioenen”
Conclusie: als zelfstandige betaal je in dit voorbeeld 13 procentpunt minder belasting, maar je betaalt 30 tot 35 procent van je inkomen aan hogere lasten. Per saldo levert ondernemen dus zo’n 20 procent minder op. Tenzij je natuurlijk niet hecht aan al die verzekeringen en pensioenen. Dan kan het wel degelijk lucratief zijn om te gaan ondernemen. Nog afgezien van het feit dat je als zelfstandige vaak harder werkt en creatiever bent. Weet ik uit eigen ervaring.

Logo_1